Čistenie DPF filtrov

V dnešnej dobe existuje niekoľko metód čistenia DPF a katalyzátorov. Úroveň služieb sa veľmi líšia, ale pre zákazníka je dôležité odstránenie poruchy a najhlavnejšia je kvalita vyčistenia filtra !!!

Čo je podmienkou kvalitného čistenia?

  • mať preverený koncept , ktorý predpisuje presné postupy a tie striktne dodržiavať
  • vlastniť kvalitné meracie zariadenie , ktoré je konštruované práve pre tieto diagnostiky
  • priame čistenie jadra filtra – iba tak odhalíte poškodenie a rôzne problémy s keramickým alebo slinutým filtrom, ktoré pri skrytom, uzavretom čistení neodhalíte
  • vykonať čistenie naozaj šetrnou a účinnou technológiou – suchou metódou , ktorá zaručí vždy perfektný výsledok renovácie, najlepšie s parametrom ako pri novom DPF
  • používať viac univerzálnych technológií na čistenie a nie iba jedno zariadenie – filtre sú vďaka používaniu a spôsobu znečistenia rôzne zanesené, preto musíme používať viac variantov metód a spôsobov čistenia
  • byť vlastníkom skutočných prietokových hodnôt nových filtrov od všetkých výrobcov, nepoužívať iba odhady a čistiť filtre bez podložených hodnôt protitlaku (často nedočistené filtre)

Treba ešte zdôrazniť , že nedokonale vyčistené jadra filtrov, niekoľkonásobne rýchlejšie zachytávajú sadze a popol vnútri jadra, než tomu bolo u nového DPF filtra. Je to dané tým, že vnútorné steny filtra nie sú dôkladne vyleštené a nečistoty sú stále nalepené na stenách DPF. Tieto zvyšky násobne rýchlejšie zachytávajú okamžite sa tvoriace nečistoty vo filtri. Ďalším rizikom pre rezíduá sú zmeny teplôt, ktoré z týchto usadenín robia úplne iný, ťažko čistitelný materiál. Výsledkom je krátka doba životnosti filtra a náklady na odstávku a opätovné čistenie.