Prevodovka-oprava,výmena

Prevodovka je dôležitý prvok v automobile a preto by sa nemal jej servis zanedbať. V automatických prevodovkách je dôležitá pravidelná výmena olejovej náplne a filtra !!!

Hydraulické automatické prevodovky 

Prevažujúca forma automatickej prevodovky je hydraulicky ovládaná s použitím kvapalinovej spojky alebo meniča krútiaceho momentu a sady planétových ozubených kolies na zabezpečenie rozsahu prevodových pomerov.

Hydraulické automatické prevodovky pozostávajú z troch hlavných komponentov:

  • menič krútiaceho momentu
  • planétový ozubený prevod
  • hydraulické ovládače

 

Menič krútiaceho momentu 

Typ kvapalinovej spojky, hydraulicky spájajúci motor s prevodovkou. Toto nahradí treciu spojku v manuálnej prevodovke.  Prenáša a odpojuje výkon motora od planétových prevodov, čím umožňuje vozidlu zastaviť sa s motorom stále bežiacim.

Planetové ozubené koleso

Pozostáva z planétových súprav , spojok a pásov. Toto sú mechanické systémy, ktoré poskytujú rôzne prevodové pomery , meniace rýchlosť otáčania výstupného hriadeľa v závislosti od toho, ktoré planétové kolesá sú zablokované.

Hydraulické ovládače 

Používa špeciálnu prevodovú kvapalinu, ktorá je pod tlakom olejového čerpadla na ovládanie rôznych spojok a pásiem, ktoré menia rýchlosť výstupu v závislosti od jazdného stavu vozidla.

Treba zdôrazniť, že:

Hydraulický a mazací olej, nazývaný automatická prevodová kvapalina (ATF), poskytuje mazanie, ochranu pred koróziou a hydraulické médium na prenos mechanického výkonu (na prevádzku prevodovky). To znamená, že táto kvapalina nie je doživotnou náplňou prevodovky !!! Ideálne je meniť túto kvapalinu v rozmedzí 60 000 – 80 000 km podľa typu prevodovky.

V našom servise zabezpečujeme výmenu kvapaliny a preplach pomocou stroja, ktorý zaručí kompletnú výmenu celej náplne a tým predlžuje životnosť a funkčnosť prevodovky.